ماه: مرداد ۱۳۹۷

چگونه یک شرکت بیمه خوب انتخاب کنیم

چگونه یک شرکت بیمه خوب انتخاب کنیم

برای انتخاب شرکت بیمه خوب در کنار سابقه فعالیت و تجربیات شخصی در حال حاضر دو معیار می‌توان معرفی کرد: معیار اول: توانگری مالی شرکت بیمه چنانچه شرکتهای بیمه دارای توانگری مالی بالای ۱۰۰ باشند شما به طور کلی می‌توانید اطمینان حاصل کنید که شرکت بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارد. معیار دوم: رتبه و میزان شکایت انجام شده توسط بیمه‌گذاران در عملکرد سامانه شکایات بیمه‌گذاران اطلاعات زیر وجود دارد. ۱- تعداد شکایات واصله از مردم از هر شرکت بیمه. ۲- تعداد شکایات وارد و ناوارد از شرکت بیمه. ۳- محاسبه نسبت و سهم شکایات هر شرکت بیمه به تعداد بیمه‌نامه‌ها. ۴- متوسط مدت زمان پاسخگویی به شکایات هر شرکت در مقایسه با صنعت بیمه. در صورتی که قصد […]

بیمه اتکایی چیست؟

بیمه اتکایی چیست؟

بیمه اتکایی چیست؟ بیمه اتکایی نوعی از بیمه است که در این نوع بیمه، شرکت بیمه، خود را در مقابل خسارات احتمالی که بیمه‌‌نامه‌ها دچار آن می‌شوند،‌ نزد شرکت بیمه دیگری بیمه می‌نماید. اساساً قراردادهای اتکایی با قراردادهای سایر رشته‌های بیمه به علت وجود دو خاصه زیر متفاوت است: قرارداد بیمه معمولاً بین بیمه‌گر و یکی از آحاد جامعه که می‌تواند یک فرد یا یک واحد تجاری یا صنعتی و یا یک موسسه خیریه و یا یک واحد دولتی باشد،‌ منعقد می‌گردد. یک قرارداد بیمه اتکایی بین دو بیمه‌گر که یکی از آنها به‌عنوان “بیمه‌گر اتکایی” و دیگری بعنوان “بیمه‌گر اولیه” یا “صادرکننده بیمه” و یا “بیمه‌گر واگذارنده” نامیده می‌شود منعقد می‌گردد. بیمه‌گر اتکایی هم ممکن است بیمه های اتکایی […]

چرا باید بیمه شویم؟

چرا باید بیمه شویم؟

چرا باید بیمه شویم؟ اگر کسی پیدا شود که بتواند یک دقیقه بعد خود را پیش بینی کند و بگوید که در یک دقیقه آینده چه اتفاقی برایش خواهد افتاد آن شخص به بیمه نیاز ندارد چون می تواند جلوی اتفاق را بگیرد و چون انسان موجودی است که قادر نیست این کار انجام دهد و همیشه نگران اتفاقات آینده است بنابراین در هر شرایطی به بیمه برای تضمین ارامش در زندگی خود نیاز دارد.

معرفی نامه مرکز درمانی چیست؟

معرفی نامه مرکز درمانی چیست؟

معرفی نامه مراکز درمانی چیست؟ زمانیکه یک بیمه گذار با یک شرکت بیمه قرارداد تکمیل درمان منعقد می کند و از طرف دیگر شرکت بیمه هم برای اینکه بیمه شده های آن شرکت دقدقه پرداخت هزینه های سنگین پزشکی را نداشته باشند یک نامه از شرکت بیمه دریافت می کنند و به مرکز درمانی تحویل می دهند و مرکز درمانی نیز موظف است که کلیه خدمات پزشکی که در قرارداد با بیمه گذار و مرکز درمانی منعقد شده است را به بیمه شده بدون دریافت پول انجام دهند.