ماه: آبان ۱۳۹۷

بیمه آتش سوزی دامداری ها

بیمه آتش سوزی دامداری ها

بیمه نامه آتش سوزی دامداری های صنعتی و غیر صنعتی  امروزه در دامداری ها به خصوص دامداری های صنعتی به علت سهل انگاری و غفلت مسئول تاسیسات در سیم کشی های برق ( که به طور غیر استاندارد و ایمن به هم اتصال پیدا می کنند) و همچنین انبار کردن ناصحیح علوفه در مکان های رو باز و یا غیر استاندارد با عث ایجاد خسارت های جبران ناپذیر می شوند که با خرید این بیمه نامه از بروز خسارات سنگین ناشی از این حوادث جلوگیری خواهد شد. جهت سفارش با شماره ۰۹۱۳۱۰۲۰۳۹۴ تماس حاصل فرمایید.

مخصوص کاربران ویژه
بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چیست؟

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چیست؟

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چیست؟ بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه نامه ای است که تمام مسئولیت هایی که قانون برای پزشک در برابر بیمار مشخص کرده است را به شرکت بیمه ( بیمه گر ) منتقل میکند و در صورت بروز حادثه شرکت بیمه پاسخگوی خسارت ناشی از حادثه خواهد بود. مواردیکه در پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند به شرح دیل می باشد: ۱– غرامت فوت: در صورت فوت بیمار به علت خطا و اشتباه پزشک یا پیراپزشک،مبلغ این غرامت معادل مبلغ دیه در ماه‌های عادی و ماه‌های حرام است که توسط شرکت بیمه پرداخت می گردد. ۲-  غرامت نقص عضو: درصورتی‌که خطا و قصور پزشک منجر به نقص عضو بیمار شود، بیمه موظف به پرداخت خسارت به […]