صفحه اول


نادر زندی هستم فعالیت خودم را در صنعت بیمه از سال ۱۳۹۰ شروع کردم و تخصص اصلی من بیمه عمر و سرمایه گداری است و آرزویم اینه که روزی فرابرسه که هر ایرانی حداقل یک بیمه عمر داشته باشد